Tilbage til fuglesiden

Tilbage til hovedsiden

 

          

Kopiering af tekst, grafik og billeder fra denne side er IKKE tilladt.

 

Opdræt

Mine zebrafinker er delt op efter køn uden for yngletiden, hvor de går i volierer eller store bure. Når vi når til februar-marts bliver de sat sammen parvis i yngleburene. Når man opdrætter udstillingsfugle er det vigtigt, at man ved hvilke fugle, der er forældre til ungerne. 

Hvis man har et par, som sympatiserer og er i god ynglekondition, vil de når de sættes sammen hurtigt begynde at formere sig. Allerede i løbet af de første timer vil hannen samle redemateriale og gå i gang med redebygningen. Det er forskelligt fra hun til hun, om hun hjælper til med at bygge reden.  

I løbet af få dage vil det første æg være lagt. Der lægges et æg hver dag og antallet er sædvanligvis 3-8 æg pr. kuld. Større kuld kan forekomme, men i disse store kuld er der ofte mange ubefrugtede æg, eller en del af ungerne dør fordi fuglen ikke kan dække over alle æggene. Hvis fuglene efter et stykke tid endnu ikke har lagt æg, hjælper det nogle gange hvis man enten skifter reden ud med en anden type, eller hvis man fjerner reden nogle dage.  

Rugningen starter oftest efter at 2. eller 3. æg er lagt, hvilket giver en alderforskel på første og sidste unge. Rugetiden er 12-13 dage.

Når ungerne klækkes, dækkes de af forældrene de første 8-10 dage. Ca. på 9. dagen kan ungerne ringmærkes med lukkede ringe, det falder sammen med, at ungerne får øjne og, at de første fjer begynder at dukke frem.  

 

 

Zebrafinkeunger på forskellige stadier.

De forlader reden 21-23 dage gamle. I løbet af få dage begynder de selv at prøve at spise, men de mades af forældrene 2-3 uger endnu, hvorefter de kan skilles fra forældrene.  

 

 

 

Nyudfløjne zebrafinkeunger. De to øverste unger er grå, nederst tv er hvid med tegning og nederst th er brun.

 

 

Grå zebrafinkehan.

 

Ofte begynder hunnen på næste æglægning allerede inden det første kuld er på pind, i disse tilfælde er det min erfaring, at det er bedst at fjerne disse æg, da de voksne fugle ellers vil begynde at jage de nyudfløjne unger. Når ungerne er udfarvede bliver de adskilt efter køn.

Man skal ikke lade fuglene få mere end 2-3 kuld pr. sæson. Derefter skal kønnene adskilles og have min. 6 mdrs. pause.

Som et lille kuriosum kan nævnes, at zebrafinkehunner kan oplagre hannens sæd i 10-13 dage efter parringen, så man skal ikke blive helt rundt på gulvet, hvis der kommer unger i en flok hunner, der går sammen.  

Mindstemålet for et ynglebur til et par zebrafinker er 60x30x40 cm. (længde x bredde x højde). Til avl kan man med stor fordel bruge kassebure. Dette bur giver stor tryghed til de ynglende fugle. Man kan dog bruge de fleste slags bure, og zebrafinken yngler selvfølgelig også gerne i store volierer. Noget man ALDRIG må bruge er runde bure, der er simpelhen ikke nok flyveplads, husk på, at fugle flyver henad ikke opad!  

Her er nogle eksempler på de bure, jeg bruger til avl med mine zebrafinker:

Disse kassebure kan slås sammen to og to, så der bliver bedre flyveplads til en lille flok uden for yngletiden.

Målene på det enkelte bur er 80 x 40 x 40

Zebrafinker er generelt ikke særlig kræsne med deres redevalg, men enkelte par kan dog foretrække en bestemt type. Rederne kan være lavet af træ eller det kan være flettede reder eller endda små plastikurtepotter. Mange tror, at zebrafinker foretrækker lukkede reder, men jeg har med held brugt kanariereder de sidste par år, da det her er nemmere at komme til at ringmærke ungerne. Hvis de får valget bygger de dog også gerne i undulat- og parakitkasser, foderskåle mm.

Forskellige typer reder, som er velegnede til zebrafinker.

 

Men ellers kan man jo bare tage en parakitkasse...

Som redemateriale kan man fx bruge kokostrævler, tørt græs og forskellige dyrehår (jeg har afprøvet hår fra hest, hund, kat og kanin og det har virket godt).  

Kokostrævler

Mit basisfoder i avlssæssonen er den almindelige tropeblanding, som jeg altid bruger. Desuden bruger jeg spiret tropeblanding, færdigkøbt æggefoder samt forskellig grønt. Det kan fx være mælkebøtte og forskellige græsarter.

 

 

 

 

Tilbage til fuglesiden

Tilbage til hovedsiden